وب سایت رسمی تفال
ActiFry
FZ7062
قدرت: 1400 وات
گنجایش: 1 کیلوگرم مواد غذایى
سرخ کردن فقط با یک قاشق روغن
سیستم چرخشى با توزیع هواى گرم
قابلیت استفاده از انواع روغن
امکان پخت انواع خوراک
رنگ: مشکى
Copyright © 2017 Parkish Co. All Rights Reserved