وب سایت رسمی تفال
Aqua Speed
FV5375
Power: 2400W قدرت: 2400 وات
Shot of steam: 160g/min بخار انبوه: 160 گرم در دقیقه
Variable steam: 0-40g/min بخار متغیر: 0 تا 40 گرم در دقیقه
دگمه مخصوص بخار متمرکز
Color: Blue رنگ: ترکیب سفید و آبى
Auto shut-off خاموش کن خودکــــار
Copyright © 2017 Parkish Co. All Rights Reserved